local_shippingDarmowa dostawa już od 100 zł
local_playMożliwość zwrotu do 30 dni
directions_runSzybka dostawa
thumb_up_altMożliwość darmowego grawerunku
thumb_up_altPersonalizowana dedykacja na prezent

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego silvercharm.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.silvercharm.pl jest firma P.H.U. Dywanik, Filip Pilarczyk, Os. Kolorowe 1B/1, 58-200 Dzierżoniów, Tel. +48 503502062, e-mail: biuro@silvercharm.pl  - zwany dalej „Administratorem” „Usługodawcą” oraz „Sprzedawcą”.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
  3. Administrator wskazuje dane kontaktowe, pod którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@silvercharm.pl
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji twojego zamówienia.
 2. Cel i zakres zbierania danych, odbiorcy danych
  1. Cel zbierania danych osobowych przez Administratora:
    1. Czynności prawne związanie z umową - nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem
    2. Udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
    3. W celu realizacji przez administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
    4. Marketingu produktów.
    5. Realizacji usługi lub zakupu towaru.
    6. Wysyłki newslettera.
    7. Utworzenia konta na platformie.
  2. Dane pobierane są od Klienta tyko w podstawowym zakresie (dane kontaktowe, dane wysyłkowe, dane fakturowe) wynikającym z realizowania wyżej wymienionych praw i obowiązków na okres związany z ich terminami prawnymi (wymaganiem, przedawnieniem).W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
   - na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).
  3. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to firma kurierska (w tym także brokerzy), zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, banki i instytucje finansowe pośredniczące w realizacji przelewów, organy publiczne, organy podatkowe, firma hostingowa legitymująca się odpowiednimi zabezpieczeniami oraz oprogramowania zewnętrznych firm poprawiających komunikację i sprzedaż między administratorem, a klientem. W niektórych sytuacjach dane przekazywane mogą być także dystrybutorom oferowanych w naszym sklepie towarów, celem realizacji wysyłki bezpośrednio do klienta od dystrybutora.
 3. Podstawa przetwarzania danych
  1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.silvercharm.pl oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
  2. Zgodnie z regulacjami prawnymi (podstawa prawna: Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
    2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Prawa klienta
  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
   1. Żądania sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach utworzonego w serwisie www.silvercharm.pl konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@silvercharm.pl albo pisemnie na adres Administratora – P.H.U. Dywanik, Filip Pilarczyk, Os. Kolorowe 1B/1, 58-200 Dzierżoniów, Polska.
  4. Klient ma prawo do usunięcia konta.
 5. Bezpłatny newsletter
  1. Klient ma prawo zapisania się do bezpłatnego newslettera – gazetki elektronicznej sklepu www.silvercharm.pl. Zapisanie odbywa się poprzez dodanie adresu e-mail w module newslettera oraz podanie wymaganych tam danych.
  2. Newsletter prowadzony jest w celu informowania klientów o aktualnych promocjach oraz nowościach itp. w sklepie internetowym www.silvercharm.pl
  3. Klient ma prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres biuro@silvercharm.pl jak i modyfikację adresu e-mail zapisanego do newslettera.
  4. Dane podane w newsletterze posłużą tylko do celów marketingowych i promocji sklepu. Dane te nie będą nigdzie rozpowszechniane i udostępniane.
 6. Polityka plików "cookies"
  1. Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.silvercharm.pl.
  2. Poprzez pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administrator sklepu internetowego www.silvercharm.pl zapewnia środki ochronne przetwarzania danych osobowych – szyfrowanie danych (autoryzacja),  zabezpieczanie zbioru danych zgodnie z przepisami "RODO" oraz dostęp do konta jedynie za pomocą podania loginu i hasła Klienta.
  2. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Klienta dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres biuro@silvercharm.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu polityki prywatności.